Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,675,272

 Nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển từ xa cho máy tính sử dụng hồng ngoại – Phục vụ trình chiếu Power Point.
losartankalium krka bivirkninger crownlimos.ca losartan
Chủ nhiệm:  Cao Nguyễn Khoa Nam
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Thành viên:  
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Số: T2009-06-76 ; Năm hoàn thành: 2009; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật
Thiết kế mạch điều khiển có thể giải mã được sóng hồng ngoại phát ra từ các remote (tivi, đầu máy, điều hòa ...). Kết nối với máy tính và viết chương trình hook bàn phím máy tính để giả lập các lệnh điều khiển cho trình chiếu Power Point. Ứng dụng trợ giúp cho giảng dạy bằng trình chiếu.
Sản phẩm phần cứng và phần mềm của đề tài đã được các giảng viên của trường Cao đẳng Công nghệ sử dụng trong giảng dạy.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn