Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,658,731

[1] Đề tài cấp cơ sở: Thiết kế nâng cấp PLC CN-200 hỗ trợ giao tiếp với màn hình giao diện người - máy (HMI) thông qua chuẩn MODBUS. Chủ nhiệm: ThS. Cao Nguyễn Khoa Nam. Mã số: T2016-06-31. Năm: 2016. (Feb 6 2017 4:21PM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu xây dựng mô hình thực hành về hệ thống truyền hình cáp (THC) hữu tuyến HFC (Hybrid fiber/Coaxial network) dùng trong giảng dạy tại trường CĐ Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: TS. Hoàng Dũng. Thành viên: ThS. Trần Duy Chung, ThS. Cao Nguyễn Khoa Nam. Mã số: Đ2015-06-18. Năm: 2016. (Feb 6 2017 2:23PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu thiết kế module mở rộng vào ra analog cho PLC CN-200, xây dựng lệnh điều khiển PID ứng dụng điều khiển động cơ điện một chiều. Chủ nhiệm: Cao Nguyễn Khoa Nam. Thành viên: . Mã số: T2015-06-90. Năm: 2015. (Jan 2 2016 11:44PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển logic khả trình có chức năng tương tự PLC S7-200 (SIEMENS) trên nền vi điều khiển PIC32MX dành cho giáo dục. Chủ nhiệm: Cao Nguyễn Khoa Nam. Mã số: T2014-06-68. Năm: 2014. (Feb 2 2015 6:33PM)
[5] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu xây dựng hệ thống đo lường và phân tích tín hiệu cảm biến. Chủ nhiệm: Võ Như Tiến. Thành viên: ThS. Cao Nguyễn Khoa Nam, ThS. Nguyễn Tấn Hòa, ThS. Võ Như Thành.. Mã số: DD2013-06-BS. Năm: 2014. (Jun 18 2015 9:34PM)
[6] Đề tài Khác: Golf Swing Motion Tracking Using Inertial Sensors and a Stereo Camera. Chủ nhiệm: Cao Nguyễn Khoa Nam. Thành viên: Cao Nguyen Khoa Nam, Hee Jun Kang, and Young Soo Suh, Member, IEEE. Mã số: ISSN 0018-9456. Năm: 2014. (Feb 2 2015 6:13PM)
[7] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống tự động quản lý, kiểm soát, bán vé và tra cứu thông tin cho bến xe điện tử thông minh. Chủ nhiệm: ThS. Huỳnh Đức Thọ. Thành viên: KS. Đặng Quốc Hưng, KS Tống Đăng Lên, KS. Huỳnh Xuân Hải, KS. Trương Văn Trương, ThS. Cao Nguyễn Khoa Nam. Mã số: 06.14.RD/HĐ-KHCN. Năm: 2014. (Aug 13 2015 12:46PM)
[8] Đề tài Khác: 3D dynamics analysis of a golf full swing by fusing inertial sensor and vision data. Chủ nhiệm: Cao Nguyễn Khoa Nam. Thành viên: Nguyen Khoa Nam Cao, Young Soo Suh Dept. of Electr. Eng., Ulsan Univ., Ulsan, South Korea ; Quoc Khanh Dang. Mã số: ISSN 2093-7121. Năm: 2013. (Feb 2 2015 6:09PM)
[9] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển từ xa cho máy tính sử dụng hồng ngoại – Phục vụ trình chiếu Power Point.. Chủ nhiệm: Cao Nguyễn Khoa Nam. Thành viên: . Mã số: T2009-06-76. Năm: 2009. (Feb 2 2015 6:02PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn