Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,659,897

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ứng dụng mạng cảm biến không dây để điều khiển và giám sát các bộ điều khiển đèn tín hiệu giao thông. Tác giả: Cao Nguyễn Khoa Nam, Nguyễn Thị Kim Trúc, Võ Đại Bình
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Hội nghị toàn quốc lần thứ 3 về Điều khiển và Tự động hóa VCCA 2015. Số: DOI: 10.15625/vap.2015.0104. Trang: 690-696. Năm 2015. (Jan 2 2016 11:48PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn