Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,675,034

 Nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển logic khả trình có chức năng tương tự PLC S7-200 (SIEMENS) trên nền vi điều khiển PIC32MX dành cho giáo dục
Chủ nhiệm:  Cao Nguyễn Khoa Nam
walgreens prints coupons open free printable coupons
; Thành viên:  
Số: T2014-06-68 ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật
Đề tài nghiên cứu về cấu trúc phần cứng và phần mềm của PLC S7-200 CPU 224 của SIEMENS. Thiết kế chế tạo và lập trình một PLC có chức năng tương tự sử dụng chính tập lệnh của S7-200. 
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn