Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống tự động quản lý, kiểm soát, bán vé và tra cứu thông tin cho bến xe điện tử thông minh
Chủ nhiệm:  ThS. Huỳnh Đức Thọ; Thành viên:  KS. Đặng Quốc Hưng, KS Tống Đăng Lên, KS. Huỳnh Xuân Hải, KS. Trương Văn Trương, ThS. Cao Nguyễn Khoa Nam
Số: 06.14.RD/HĐ-KHCN ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Kỹ thuật
Hệ thống quản lý Bến xe điện tử thông minh bao gồm một hệ thống mạng kết nối và điều khiển trung tâm, kết nối với các hệ thống con sau:
- Hệ thống quản lý trung tâm, quản lý điều độ xe ô tô
- Hệ thống kiểm soát xe vào ra tự động dựa trên công nghệ thị giác máy tính với thuật toán khử nhiễu, khôi phục, nhận dạng biển số xe và phân loại xe khách và xe tải theo thuật toán xử lý thông minh có sử dụng thẻ giao tiếp tầm gần.
- Bán vé và thu phí ra vào bến cho các loại xe
- Hệ thống quản lý lịch trình xe thời gian thực và tra cứu thông tin về các tuyến xe công cộng

Hệ thống gồm các module được kết nối và quản lý bởi trung tâm điều hành và giám sát, các module chính như sau:
- Kiểm soát cổng xe máy
- Kiểm soát cổng xe ô tô
- Quản lý điều độ xe ô tô
- Quản lý bán vé thu phí các loại xe
- Giám sát hành trình xe ô tô
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn