Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,675,409

 Nghiên cứu thiết kế module mở rộng vào ra analog cho PLC CN-200, xây dựng lệnh điều khiển PID ứng dụng điều khiển động cơ điện một chiều
Chủ nhiệm:  Cao Nguyễn Khoa Nam; Thành viên:  
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Số: T2015-06-90 ; Năm hoàn thành: 2015; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ

Với mong muốn tự phát triển được một hệ thống các thiết bị giảng dạy thực hành cho sinh viên ngành tự động hóa (các môn lập trình PLC, điều khiển logic) năm 2014, tác giả đã thiết kế và nghiệm thu thành công đề tài “Nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển logic khả trình có chức năng tương tự PLC S7-200 (SIEMENS) trên nền vi điều khiển PIC32MX dành cho giáo dục”. Tuy nhiên để PLC phát huy hết khả năng và ứng dụng rộng rãi được trong nhiều đề tài ta cần nhiều module mở rộng ngoại vi như module mở rộng vào ra số, module mở rộng vào ra tương tự, module truyền thông, các module công suất ... Trong thiết kế trước, đề tài đã có thiết kế nhằm mục đích kết nối mở rộng được nhiều module do vậy trong đề tài này tác giả đề xuất thiết kế module mở rộng vào ra analog, đồng thời bổ sung lệnh điều khiển vòng kín PID cho PLC CN-200 trong thiết kế trước để xây dựng ứng dụng điều khiển động cơ một chiều.

Module mở rộng vào ra analog hỗ trợ 4 đầu vào và 1 đầu ra analog, độ phân giải 12 bit. Đầu ra điện áp cho phép 2 tùy chọn là dòng điện (0-20mA) hoặc điện áp (+-10V)

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn