Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,658,758

 Thiết kế nâng cấp PLC CN-200 hỗ trợ giao tiếp với màn hình giao diện người - máy (HMI) thông qua chuẩn MODBUS
Chủ nhiệm:  ThS. Cao Nguyễn Khoa Nam; Thành viên:  
Số: T2016-06-31 ; Năm hoàn thành: 2016; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật
Đề tài là sự kế thừa, nâng cấp từ đề tài “Thiết kế PLC có chức năng tương tự PLC SIEMENS S7-200” của cùng tác giả năm 2014 nhằm hỗ trợ giao tiếp với các màn hình giao diện người - máy (HMI) theo chuẩn MODBUS. Việc hỗ trợ giao tiếp các gói tin chuẩn MODBUS vào PLC CN-200 giúp mở rộng khả năng ứng dụng và hoàn thiện công năng của PLC, từ đó không chỉ giao tiếp được với các màn hình HMI hỗ trợ chuẩn MODBUS RTU mà còn có thể giao tiếp với bất kỳ thiết bị nào khác sử dụng chuẩn MODBUS này.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn