Cao Thị Nhâm
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 40,153,951

 
Mục này được 1661 lượt người xem
Họ và tên:  Cao Thị Nhâm
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  29/01/1984
Nơi sinh: Nam Hưng - Tiền Hải - Thái Bình
Quê quán Nam Hưng - Tiền Hải - Thái Bình
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ phần mềm; Tại: Đại học Công nghệ - Đại học Quốc Gia Hà Nội
Đơn vị công tác: Khoa Thống kê - Tin học; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2010; Chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Tại: Đại học Công nghệ - Đại học Quốc Gia Hà Nội
Dạy CN: Hệ thống thông tin quản lý
Lĩnh vực NC: Phân tích dữ liệu
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 22 An Hải 2 - Sơn Trà - Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: (+84) 988 363 808
Email: nhamct@due.edu.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 07/2006 - 09/2008: Công ty cổ phần phần mềm FPT
12/2008-12/2011: Công ty cổ phần học viện NIIT - iNET
01/2012 - 07/2016: Khoa Hệ thống thông tin Quản lý - Học viện Ngân Hàng
09/2016 - 12/2017: Khoa đào tạo Quốc tế - Đại học Duy Tân
01/2018 - nay: Khoa Thống kê - Tin học, Đại học Kinh Tế Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Mô hình hoá quy trình nghiệp vụ và ứng dụng giải pháp quản trị quy trình nghiệp vụ (Business Process Management – BPM) cho hoạt động ngân hàng. Chủ nhiệm: TS. Phan Thanh Đức. Thành viên: Cao Thị Nhâm, Mai Tấn Tài, An Phương Điệp, Chu Văn Huy, Lê Quý Tài, Vũ Duy Hiến. Mã số: DTNH.18/2012. Năm: 2013. (Apr 22 2018 1:13PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn