Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 39,699,822

 Nâng cao rèn luyện nghiệp vụ sư phạm trong đào tạo giáo viên THPT tại khoa Ngữ Văn, trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Cao Thị Xuân Phượng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo Nâng cao chất lượng đào tạo nhìn từ góc độ thực tập tốt nghiệp
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Số: .;Từ->đến trang: 42 - 46;Năm: 2013
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn