Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 46,577,691

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Tích hợp trong dạy đọc hiểu tác phẩm văn học ở trường trung học phổ thông. Tác giả: Cao Thị Xuân Phượng. Tạp chí Giáo dục. Số: 398. Trang: 28 - 31. Năm 2017. (Jun 2 2017 10:12AM)
[2]Bài báo: Giọng điệu trong phóng sự thời kỳ đổi mới. Tác giả: Cao Thị Xuân Phượng. Tạp chí Lý luận phê bình Văn học, nghệ thuật. Số: 46. Trang: 51-56. Năm 2016. (Jun 2 2017 10:10AM)
[3]Bài báo: Chất báo chí trong bộ tiểu thuyết Luật đời & cha conLửa đắng của Nguyễn Bắc Sơn. Tác giả: Cao Thị Xuân Phượng. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia Văn học Việt Nam trong xu hướng toàn cầu hóa. Số:. Trang: 723 - 731. Năm 2016. (Jun 2 2017 10:11AM)
[4]Bài báo: Nghệ thuật xử lý văn bản trong phóng sự thời kỳ đổi mới. Tác giả: Cao Thị Xuân Phượng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Nghiên cứu Văn học. Số: 7. Trang: 91 - 97. Năm 2014. (Sep 3 2014 4:08PM)
[5]Bài báo: Nâng cao rèn luyện nghiệp vụ sư phạm trong đào tạo giáo viên THPT tại khoa Ngữ Văn, trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Tác giả: Cao Thị Xuân Phượng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Kỷ yếu Hội thảo Nâng cao chất lượng đào tạo nhìn từ góc độ thực tập tốt nghiệp
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số:. Trang: 42 - 46. Năm 2013.
(Sep 3 2014 4:06PM)
[6]Bài báo: “ Một vài ghi nhận về phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học văn ở trường THPT”. Tác giả: Cao Thị Xuân Phượng. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia về dạy học Ngữ Văn ở trường phổ thông Việt Nam. Số: ;. Trang: 761 - 766. Năm 2013. (Apr 3 2013 4:56PM)
[7]Bài báo: “Cái tôi chính kiến trong phóng sự thời kỳ đổi mới”. Tác giả: Cao Thị Xuân Phượng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 5. Trang: 262 - 266. Năm 2010. (Apr 3 2013 4:54PM)
[8]Bài báo: “Nghệ thuật rút tít và lời dẫn trong phóng sự sau 1986”. Tác giả: Cao Thị Xuân Phượng. Tạp chí Nghiên cứu văn. Số: 1. Trang: 106 - 112. Năm 2010. (Apr 3 2013 4:55PM)
[9]Bài báo: “Nhập cuộc - phương thức tiếp cận hiện thực đặc thù của phóng sự”. Tác giả: Cao Thị Xuân Phượng. Tạp chí Nghề báo. Số: 93. Trang: 19 - 21. Năm 2010. (Apr 3 2013 4:52PM)
[10]Bài báo: “Phóng sự Việt Nam từ 1932 đến trước thời kỳ đổi mới”. Tác giả: Cao Thị Xuân Phượng. Tạp chí Khoa học và Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Huế
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 3. Trang: 71 - 76. Năm 2009.
(Apr 3 2013 4:50PM)
[11]Bài báo: “Phóng sự báo chí và phóng sự văn học - đường biên thể tài”. Tác giả: Cao Thị Xuân Phượng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 35. Trang: 107 -111. Năm 2009. (Apr 3 2013 4:51PM)
[12]Bài báo: “Những nét đặc trưng của phóng sự Việt Nam thời kỳ đổi mới”. Tác giả: Cao Thị Xuân Phượng (2007),
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Huế
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 2. Trang: 38 - 47. Năm 2007.
(Apr 3 2013 4:49PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn