Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='ctxphuong' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 39,658,390

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Nguyễn Lương Hoàng Vũ
Đề tài: Tính chính luận trong tiểu thuyết Nguyễn Bắc Sơn

 Thạc sĩ

 Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

[2]Dương Thị Hòa
Đề tài: Đặc điểm tiểu thuyết Tô Nhuận Vỹ 

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[3]Lê Thị Hoài Thương
Đề tài: Đề tài chiến tranh trong truyện ngắn Nguyễn Quang Lập

 Thạc sĩ

 Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[4]Trần Lê Nguyệt Quế
Đề tài: Đặc điểm bút ký Hoàng Minh Tường

 Thạc sĩ

 Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn