Nguyễn Thành Đạt
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,103,712

 
Mục này được 16721 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thành Đạt
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  00/00/0
Nơi sinh: Quảng Nam
Quê quán Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kinh tế học; Tại: La Trobe University
Đơn vị công tác: Khoa Ngân hàng; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Kinh tế học; Tại: La Trobe University
Dạy CN: Tài chính công
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: tiếng Anh
Điện thoại: ; Mobile: 
Email: datnt@due.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2016 - nay: Giảng dạy tại khoa Ngân hàng, trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Ảnh hưởng của sự biến động giá dầu thô lên đầu tư và hiệu quả tài chính của doanh nghiệp. Chủ nhiệm: Nguyễn Thành Đạt. Mã số: B2018-ĐN04-09. Năm: 2020. (Jan 16 2021 10:04PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Kiểm định tính bền vững của chính sách tài khóa Việt Nam. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thành Đạt. Mã số: T2017-04-15. Năm: 2017. (Feb 23 2018 8:50PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Tác động của nợ công đến tăng trưởng kinh tế: Nghiên cứu thực nghiệm tại các quốc gia đang phát triển. Tác giả: Hoàng Dương Việt Anh, Nguyễn Thành Đạt. Hội thảo Khoa học Quốc gia về Tài chính - Ngân hàng. Số: tháng 7. Trang: 381-388. Năm 2020. (Aug 7 2020 10:25PM)
[2]Bài báo: VN-Index trend prediction using long-short term memory neural networks. Tác giả: Nguyen Ngoc Tra, Ho Phuoc Tien, Nguyen Thanh Dat and Nguyen Ngoc Vu. Journal of Science and Technology: Issue on Information and Communications Technology (1859‐1531, 17(12), 61-65). Số: 17(12). Trang: 61-65. Năm 2019. (Aug 7 2020 10:27PM)
[3]Bài báo: Kiểm định tính bền vững của chính sách tài khóa Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Thành Đạt & Hoàng Dương Việt Anh. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế. Số: 5(468). Trang: 20-26. Năm 2017. (Feb 23 2018 8:53PM)
[4]Bài báo: Lượng hóa tác động đầu tư công và đầu tư tư nhân đến tăng trưởng kinh tế tại tỉnh Nam Định. Tác giả: Nguyễn Văn Hậu, Hoàng Dương Việt Anh, Nguyễn Thành Đạt. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế. Số: 10(473). Trang: 60-66. Năm 2017. (Feb 23 2018 8:57PM)
[5]Bài báo: Hiệu quả và mối quan hệ giữa các loại hình đầu tư tại Việt Nam giai đoạn 1990-2015. Tác giả: Nguyễn Thành Đạt & Hoàng Dương Việt Anh. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế. Số: 12(475). Trang: 19-28. Năm 2017. (Feb 23 2018 9:04PM)
[6]Bài báo: Đo lường và dự báo biến động chứng khoán bằng mô hình ARFIMA: Nghiên cứu thực nghiệm trên danh mục chỉ số VN-INDEX. Tác giả: Hoàng Dương Việt Anh, Dương Nguyễn Minh Huy, Nguyễn Thành Đạt. Hội thảo khoa học Quốc gia Thống kê và Tin học ứng dụng. Số: tháng 11. Trang: 42-52. Năm 2016. (Aug 7 2020 10:24PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: An assessment of how COVID-19 changed the global equity market. Authors: Dat ThanhNguyen, Dinh Hoang Bach Phan, Tee ChweeMing, Van Ky LongNguyen. Economic Analysis and Policy (SSCI, Scopus Q1). No: 69. Pages: 480-491. Year 2021. (Jan 16 2021 10:00PM)
[2]Article: The importance of managerial ability on crude oil price uncertainty-firm performance relationship. Authors: DHB Phan, VT Tran, DT Nguyen, A Le. Energy Economics (SSCI). No: 88. Pages: 104778. Year 2020. (Aug 7 2020 10:17PM)
[3]Article: Monetary consequences of fiscal stress in a game theoretic framework. Authors: Dat Thanh Nguyen, Viet Anh Hoang. Journal of Central Banking Theory and Practice (ESCI, Scopus). No: 9(s1). Pages: 125-264. Year 2020. (Aug 7 2020 10:17PM)
[4]Article: Inflation Threshold and Economic Development in Developing Countries. Authors: DT Nguyen, A Hoang, HT Ho. Econometrics and Statistical Methods - Application in Economics and Finance Conference proceeding. No: January. Pages: 11-24. Year 2019. (Aug 7 2020 10:26PM)
[5]Article: Crude oil price uncertainty and corporate investment: Newglobal evidence. Authors: Dinh Hoang Bach Phan, Vuong Thao Tran, Dat Thanh Nguyen. Energy Economics (SSCI). No: 77(2019). Pages: 54-65. Year 2019. (Mar 27 2019 9:20PM)
[6]Article: A Study of Indonesia's Stock Market: How Predictable Is It?. Authors: DHB Phan, TTN Nguyen, DT Nguyen. Bulletin of Monetary Economics and Banking (Scopus). No: 21. Pages: 465-476. Year 2019. (Aug 7 2020 10:15PM)
[7]Article: The Behaviour of U.S.Public Debt and Deficits during the Global Financial Crisis. Authors: TD Nguyen, S Suardi, CL Chua. Contemporary Economic Policy (SSCI). No: 35 (1). Pages: 201-215. Year 2016. (Mar 17 2017 10:39AM)
[8]Article: Monetary Exit Strategy and Fiscal Spillovers. Authors: J Libich, TD Nguyen, P Stehlik. European Journal of Political Economy (SSCI). No: 40 (2015). Pages: 184-206. Year 2015. (Mar 17 2017 10:40AM)
[9]Article: Strategic Monetary-Fiscal Interaction in a Downturn. Authors: J Libich, TD Nguyen. The Economic Record (SSCI). No: 91 (293). Pages: 172–190. Year 2015. (Mar 17 2017 10:41AM)
[10]Article: Macro Meets Micro: Calvo Revisions in Games. Authors: J Libich, TD Nguyen. The B.E. Journal of Theoretical Economics (SSCI). No: 14 (1). Pages: 339–369. Year 2013. (Mar 17 2017 10:41AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn