Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='datnt' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

Nguyễn Thành Đạt
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 36,154,780

 
Mục này được 1754 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thành Đạt
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  07/06/1988
Nơi sinh: Quảng Nam
Quê quán Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kinh tế học; Tại: La Trobe University
Đơn vị công tác: Khoa Ngân hàng; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Kinh tế học; Tại: La Trobe University
Lĩnh vực NC: 
Điện thoại: ; Mobile: 
Email: datnt@due.edu.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2016 - nay: Giảng dạy tại khoa Ngân hàng, trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: The Behaviour of U.S.Public Debt and Deficits during the Global Financial Crisis. Tác giả: TD Nguyen, S Suardi, CL Chua. Contemporary Economic Policy. Số: 35 (1). Trang: 201-215. Năm 2016. (Mar 17 2017 10:39AM)
[2]Bài báo: Đo lường và dự báo biến động chứng khoán bằng mô hình ARFIMA: Nghiên cứu thực nghiệm trên danh mục chỉ số VN-INDEX.. Tác giả: Tác giả: Hoàng Dương Việt Anh, Dương Nguyễn Minh Huy, Nguyễn Thành Đạt.. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia Thống kê và Tin học ứng dụng (tháng 11). Số: 11. Trang: 42-52. Năm 2016. (Mar 17 2017 10:37AM)
[3]Bài báo: Monetary Exit Strategy and Fiscal Spillovers. Tác giả: J Libich, TD Nguyen, P Stehlik. European Journal of Political Economy. Số: 40 (2015). Trang: 184-206. Năm 2015. (Mar 17 2017 10:40AM)
[4]Bài báo: Strategic Monetary-Fiscal Interaction in a Downturn. Tác giả: J Libich, TD Nguyen. The Economic Record. Số: 91 (293). Trang: 172–190. Năm 2015. (Mar 17 2017 10:41AM)
[5]Bài báo: Macro Meets Micro: Calvo Revisions in Games. Tác giả: J Libich, TD Nguyen. The B.E. Journal of Theoretical Economics. Số: 14 (1). Trang: 339–369. Năm 2013. (Mar 17 2017 10:41AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn