Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 36,904,016

 Mô phỏng và kiểm nghiệm hệ thống lọc nước biển có tích hợp năng lượng tái tạo cho vùng biển đảo công suất 200-300 lít/giờ
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đoàn Anh Tuấn*, Huỳnh Thị Minh Thư
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: Số 05(90).2015;Từ->đến trang: 101;Năm: 2015
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nước sạch và năng lượng đang là vấn đề nan giải đối với các vùng hải đảo, đặc biệt những đảo nhỏ ở nước ta, đặc biệt là các nơi không có nguồn nước ngọt hoặc khó vận chuyển nước ngót từ đất liền ra đảo. Trước thực trạng đó, đề tài này nghiên cứu xây dựng hệ thống lọc nước biển có thể tích hợp sử dụng năng lượng tái tạo, được thiết kế và phát triển. Kết quả thực nghiệm cho thấy, hệ thống có thể xử lý nước có nồng độ muối của nước biển, khoảng 3,1% đến 3,3%, cho ra nước sạch có tổng chất rắn hòa tan (TDS) thấp hơn 1000 ppm, thỏa mãn nồng độ theo tiêu chuẩn về nước sinh hoạt. Kết quả cũng cho thấy hệ thống có thể thu được nước sạch khoảng 200-300 lít/giờ với suất tiêu hao năng lượng khoảng 4 kWh/m3
ABSTRACT
Clean water and energy have been big issues for remote islands and coastline areas of Vietnam. Therefore, by considering the current situation, the paper designs and develops a small and mobile desalination system, which can integrate with renewable energy. The results of testing system show that the system can treat feed water from 3.1% to 3.3% of salinity to produce clean water lower than 1000 ppm of total dissolved solids (TDS), which satisfies the TDS requirements of National technical regulations of Vietnam on domestic water quality. The capacity is about up to 300 liters of clean water per hour. In addition, the energy-consumption rate of the proposed system is about 4 kWh per 1 m3 of clean water produced.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn