Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='datuan' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 36,904,022

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Phóng điện cục bộ (PD) và ứng dụng thiết bị, công nghệ của hãng Omicron để đo PD máy biến áp. Tác giả: TS. Đoàn Anh Tuấn*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 11(120).2017-Quyển 1. Trang: 100. Năm 2017. (Dec 18 2017 4:08PM)
[2]Bài báo: Mô phỏng và kiểm nghiệm hệ thống lọc nước biển có tích hợp năng lượng tái tạo cho vùng biển đảo công suất 200-300 lít/giờ. Tác giả: Đoàn Anh Tuấn*, Huỳnh Thị Minh Thư. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: Số 05(90).2015. Trang: 101. Năm 2015.
(Sep 24 2015 10:04AM)
[3]Bài báo: Giải pháp ứng dụng hệ thống giám sát và điều khiển trong quy trình phục hồi Ắc quy axit chì. Tác giả: TS. Đoàn Anh Tuấn*; Tác giả ở ngoài ĐHĐN. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: Số 07(92).2015. Trang: 56. Năm 2015.
(Oct 1 2015 2:09PM)
[4]Bài báo: dựng mô hình điều khiển và giám sát vận hành trạm biến áp 110kV sử dụng phần mềm SCADA WINCC và thiết bị lập trình PLC. Tác giả: Đoàn Anh TuấnPhạm Văn Tường
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 11 (60). Trang: 24-28. Năm 2012. (Jun 24 2013 2:45PM)
[5]Bài báo: Xây dựng mô hình giám sát trực tiếp điện năng tiêu thụ dùng biến tần để điều khiển động cơ bơm thủy lực. Tác giả: Đoàn Anh TuấnTrần Đăng Cường
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
. Số: 10 (59). Trang: 26-30. Năm 2012.
(Jun 24 2013 2:42PM)
[6]Bài báo: Mô hình toán học của động cơ phẳng khi điều chỉnh điện áp bằng phương pháp điều chế độ rộng xung. Tác giả: Đoàn Anh TuấnKoxkin Iurii Pavlovich. Trường Đại học Tổng hợp Kỹ thuật điện Xanh-Pêtecbua. Số: 11. Trang: 30-36. Năm 2007. (Jun 24 2013 2:31PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Maximum Utilization of Wind Energy in a Wind Farm and Diesel Generator-Based Isolated Grid without Energy Storage System. Authors: Phan Đình ChungĐoàn Anh Tuấn
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. International Journal of Energy, Information and Communications. No: Vol. 4. Pages: 23-35. Year 2013. (Jun 24 2013 2:48PM)
[2]Article: Высокочастотные электромагнитные процессы в электрических машинах при широтно-импульсной модуляции напряжения. Authors: Đoàn Anh TuấnKoxkin Iurii Pavlovich. Trường Đại học Tổng hợp Kỹ thuật điện Xanh-Pêtecbua. No: 9. Pages: 31-37. Year 2008. (Jun 24 2013 2:33PM)
[3]Article: Экспериментальное исследование и анализ зависимости волновых параметров асинхронных двигателей от частоты. Authors: Đoàn Anh TuấnKoxkin Iurii PavlovichMikhain M.V. Tạp chí Kỹ thuật điện - Liên bang Nga. No: 6. Pages: 11-17. Year 2006. (Jun 24 2013 2:38PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn