Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='datuan' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 36,903,971

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Lê Ngọc Trung
Đề tài: Nghiên cứu tính toán bảo vệ chống sét đường dây 22KV khu vực Miền Trung

 Thạc sĩ

 Đại học Bách khoa Hà Nội

 2008

 

[2]Trương Tiến Hưng
Đề tài: Thiết kế đường dây siêu cao áp 1 chiều kết nối lưới điện Việt Nam-Trung Quốc

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 

[3]Nguyễn Đức Vũ
Đề tài: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH TỔNG QUAN KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG TẠI CÁC CÔNG TY DỆT MAY TRÊN CƠ SỞ PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ CÁC GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT ĐÃ THỰC HIỆN

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 

[4]Cao Minh Lộc
Đề tài: Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho các doanh nghiệp thủy sản trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 

[5]Hồ Văn Minh
Đề tài: Tính toán bù tối ưu trên lưới điện phân phối 22KV bằng thuật toán đàn kiến

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 

[6]Nguyễn Văn Nhất
Đề tài: Nghiên cứu giải pháp giảm sóng hài trong lưới điện phân phối

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 

[7]Bùi Văn Lía
Đề tài: Nghiên cứu tính toán quá trình quá độ trong hệ thống nối đất chống sét trạm biến áp 110/(35)/22KV

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 

[8]Trần Bảo Quốc
Đề tài: Tính toán lựa chọn phương thức vận hành tối ưu cho lưới điện phân phối 22KV khu vực Bắc Bình Định

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 

 

[9]Trần Vĩ Hoàng
Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng Truyền tải điện cao áp một chiều (HVDC) trong truyền tải và ổn định lưới điện 500kV khu vực Nam Trung Bộ xét đến năm 2020

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn