Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 36,904,015

 Nghiên cứu thực nghiệm và phân tích sự phụ thuộc của các thông số sóng của động cơ không đồng bộ vào tần số
marriage affairs open i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đoàn Anh TuấnKoxkin Iurii PavlovichMikhain M.V
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Nơi đăng: Tạp chí Kỹ thuật điện - Liên bang Nga; Số: 6;Từ->đến trang: 11-17;Năm: 2006
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn