Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 36,904,023

 Xây dựng mô hình giám sát trực tiếp điện năng tiêu thụ dùng biến tần để điều khiển động cơ bơm thủy lực
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đoàn Anh TuấnTrần Đăng Cường
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
; Số: 10 (59);Từ->đến trang: 26-30;Năm: 2012
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu xây dựng mô hình thực nghiệm giám sát điện năng dùng biến tần để điều khiển động cơ bơm thủy lực và nêu lên các cơ hội tiết kiệm năng lượng trong vận hành khai thác động cơ điện. Các nghiên cứu được thực hiện trên cơ sở các số liệu được thí nghiệm thực tế trên mô hình để xác định mức độ tiêu thụ năng lượng. Từ đó phân tích, đánh giá các phương án vận hành nhằm thấy rõ tiềm năng tiết kiệm điện khi dùng biến tần. Kết quả nghiên cứu này là cơ sở định hướng cho việc triển khai áp dụng thực tế đưa vào đào tạo cán bộ quản lý năng lượng tại các đơn vị sản xuất công nghiệp, trường học nhằm phục vụ việc giảng dạy và nghiên cứu thực nghiệm về tiết kiệm điện năng. Đồng thời góp phần tích cực vào việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tích cực và hiệu quả, nâng hiệu quả kinh tế của các đơn vị sản xuất và nhằm bảo vệ môi trường
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
ABSTRACT
This paper presents the results of experimental modeling studies to monitor power inverter used to control motor hydraulic pump, and raised the energy-saving opportunities in the operation of electric motors.The study was carried out on the basis of data through experiments on the model, to determine the level of energy consumption. From that analysis, evaluation and selection in order to clearly see the potential power savings when using the inverter. The results of this study are the basis for the deployment of application-oriented reality into the training of energy management in industrial production units and schools to serve the teaching and experimental research about saving electricity. At the same time, the results from paper might contribute to solving the problem of energy security in the electricity sector, improve power efficiency, improve the economic efficiency of the production unit and to protect the environment
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn