Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 36,903,961

 dựng mô hình điều khiển và giám sát vận hành trạm biến áp 110kV sử dụng phần mềm SCADA WINCC và thiết bị lập trình PLC
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đoàn Anh TuấnPhạm Văn Tường
marriage affairs all wife cheat i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng; Số: 11 (60);Từ->đến trang: 24-28;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo giới thiệu kết quả nghiên cứu, xây dựng mô hình điều khiển và giám sát vận hành trạm biến áp (TBA) sử dụng phần mềm Scada WinCC và thiết bị điều khiển lập trình PLC. Trên cơ sở các trạm biến áp đang vận hành trong hệ thống điện Việt Nam, tác giả thiết kế chương trình điều khiển và giám sát vận hành các thiết bị trong phạm vi TBA thông qua giao diện được thiết kế tương thích với cấu trúc trạm. Qua đó đánh giá khả năng áp dụng các công nghệ mới vào cải tạo và nâng cấp các TBA 110kV đang vận hành theo phương thức truyền thống trong hệ thống điện Việt Nam. Từ đó đưa ra khả năng ứng dụng công nghệ điều khiển và giám sát vào các trạm biến áp nhằm điều khiển và giám sát từ xa, không cần người trực tại trạm
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
ABSTRACT
This article introduces the results of research on assemblying the control model and supervising the operation of the power substation using Scada WinCC software and PLC, to design the control program and monitor the operation of equipments within the substation through the interface designed compatible with the station structure. This research has helped to assess the renovation and upgrading possibility of 110kV substations which are operated under the traditional method in the power system of Viet Nam. As a consequence, applications of substation monitoring and controlling technology are proposed to control un-manned substations remotely
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn