Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 36,903,962

 Xây dựng mô hình giám sát điện năng tiêu thụ online bằng máy tính khi sử dụng biến tần để điều khiển tốc độ động cơ nhằm mục đích tiết kiệm năng lượng
Chủ nhiệm:  Đoàn Anh Tuấn; Thành viên:  Trần Đăng Cường
Số: Đ 2012-02-43 ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Chưa xác định

- Để các doanh nghiệp hiểu rõ các cơ hội tiết kiệm năng lượng cho động cơ điện, đặc biệt là các động cơ đang được sử dụng rất rộng rãi trong thực tế là động cơ không đồng bộ, cần phải xây dựng ngay các mô hình về điều khiển và giám sát điện năng tiêu thụ của các động cơ ứng với các phụ tải khác nhau để các doanh nghiệp, các nhà đầu tư, các cán bộ quản lý năng lượng của các doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất thấy rõ tiềm năng tiết kiệm năng lượng của động cơ điện trong sản xuất.

- Để Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đi vào đời sống cần phải đào tạo một đội ngũ cán bộ quản lý năng lượng có kiến thức và chuyên môn và có trình độ về thực hành, vì vậy rất cần thiết phải xây dựng các bài thực hành trên mô hình tiết kiệm năng lượng cho động cơ điện.

- Trong các nhà máy sản xuất công nghiệp hiện nay đa số sử dụng các dây chuyền thiết bị cũ, lạc hậu, các động cơ sử dụng trong nhà máy có công suất lớn hơn nhiều so với công suất cơ yêu cầu, hiệu suất động cơ thấp và không có các thiết bị điều khiển nên tổn thất điện năng rất lớn gây lãng phí cho doanh nghiệp và ảnh hưởng đến tình hình cung cấp điện của cả nước.

- Việc nghiên cứu, lắp đặt một hệ thống giám sát năng lượng có kết nối máy tính nhằm theo dõi mức độ tiêu thụ năng lượng của hệ thống sản xuất là vấn đề cần thiết giúp doanh nghiệp thấy rõ khả năng tiết kiệm năng lượng thông qua việc giám sát mức độ tiêu thụ điện năng tùy theo tình hình sản xuất của đơn vị và tính toán ngay được mức độ tiêu thụ năng lượng trên 1 sản phẩm đầu ra.
- Việc xây dựng mô hình điều khiển lưu lượng của hệ thống bơm thủy lực thông qua việc điều khiển tốc độ động cơ dùng biến tần sẽ giúp doanh nghiệp thấy rõ khả năng tiết kiệm điện năng đạt từ 20 – 60% khi sử dụng các phương pháp này thông qua mô hình thực tế (mô hình chuẩn), từ đó dễ dàng tính toán được khả năng đầu tư, khả năng thu hồi vốn,… giúp doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư để sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao.

Mô hình sử dụng biến tần để điều chỉnh tốc độ động cơ bơm áp lực nhằm tiết kiệm năng lượng

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn