Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 A novel method for the construction of seismic fragility curves using numerical simulations
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Cong-Thuat Dang, Thien-Phu Le, Pascal Ray
Nơi đăng: Comptes Rendus Mécanique (SCI); Số: 345 (10);Từ->đến trang: 678-689;Năm: 2017
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
Seismic fragility curves presenting some probability of failure or of a damage state exceedance versus seismic intensity can be established by engineering judgment, empirical or numerical approaches. This paper focuses on the latter issue. In recent studies, three popular methods based on numerical simulations, comprising scaled seismic intensity, maximum likelihood estimation and probabilistic seismic demand/capacity models, have been studied and compared. The results obtained show that the maximum likelihood estimation (MLE) method is in general better than other ones. However, previous publications also indicated the dependence of the MLE method on the ground excitation input. The objective of this paper is thus to propose a novel method improving the existing MLE one. Improvements are based on probabilistic ground motion information, which is taken into account in the proposed procedure …
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn