Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Nguyễn Văn Lộc
Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của ma sát âm có xét đến yếu tố đầu vào ngẫu nhiên khi tính toán móng cọc

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

[2]Lê Hoàng Thưởng
Đề tài: Tính toán thiết kế kết cấu bê tông cốt thép theo quan điểm xác suất

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

[3]Bùi Văn Ân
Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng phương pháp mô phỏng Monte Carlo vào sơ đồ mạng PERT để phân tích rủi ro của tiến độ thi công

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[4]Lê Trung Cường
Đề tài: Xây dựng đồ thị trạng thái phá hủy của kết cấu khi chịu tác động của tải trọng động đất

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn