Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 90,829,188

 Phát triển phần mềm diệt virus
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đặng Đại Thọ, Nguyễn Quang Thái
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
; Số: 8(57);Từ->đến trang: 65-69;Năm: 2012
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Virus máy tính gây ra rất nhiều tác hại như làm tiêu tốn tài nguyên và phá hủy hệ thống, phá hủy dữ liệu, lấy cắp các thông tin cá nhân nhạy cảm, mở cửa sau cho tin tặc đột nhập chiếm quyền điều khiển... Bên cạnh đó, Internet tạo điều kiện cho virus lây lan nhanh chóng trên phạm vi toàn cầu, làm tăng số lượng nạn nhân lên gấp bội. Nhằm hạn chế các tác hại do virus gây ra, chúng tôi đã phát triển phần mềm diệt virus TDAv. TDav phát hiện virus bằng cách so sánh với mẫu virus biết trước được cập nhật từ Internet và phân tích mẫu. Phần mềm hoạt động ổn định, với nhiều chức năng: phát hiện và tiêu diệt virus, phục hồi và sửa lỗi hệ thống, quét lỗ hỏng bảo mật, cảnh báo file có khả năng bị lây nhiễm,…
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
Computer viruses cause numerous harmful effects: consuming system resources, destroying the system, stealing sensitive personal information, opening the door for hackers get hijacked,… Besides, the Internet facilitates the rapid spread of viruses all over the world, multiplying the number of victims. To limit the impacts caused by viruses, we have developed TDAv antivirus software. This software detects viruses by comparing virus samples. It works smoothly with many functions: detecting and destroying the virus, recovering and fixing the system, scanning the corrupt security, warning that the file is likely to be infected..
marriage affairs all wife cheat i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn