Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 90,829,145

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Trí tuệ nhân tạo
Ngành: Khoa học máy tính
 2021 Sinh viên đại học  Trường ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn
[2]Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
Ngành: Khoa học máy tính
 2021 Sinh viên đại học  Trường ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn