Đỗ Hoàng Hải
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 19568 lượt người xem
Họ và tên:  Đỗ Hoàng Hải
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  12/03/1991
Nơi sinh: Pleiku - Gia Lai
Quê quán Phù Mỹ - Bình Định
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tài chính - Ngân hàng; Tại: Học viện Ngân hàng
Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh; Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2016; Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Quản trị kinh doanh
Lĩnh vực NC: Thương mại điện tử
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 704 Phan Đình Phùng, TP.Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Điện thoại: ; Mobile: 0935797369
Email: dhhai@kontum.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2017-Nay: Giảng viên giảng dạy tại Đại học Đà Nẵng - Phân hiệu tại Kon Tum
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Ứng dụng thương mại điện tử trong ngành du lịch - nghiên cứu tại Việt Nam. Tác giả: Đỗ Hoàng Hải. Hội thảo quốc tế Thương mại và phân phối. Trang: 516 - 522. Năm 2020. (Aug 3 2020 3:33PM)
[2]Tham luận: NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CỦA KẾ TOÁN QUẢN TRỊ ĐỐI VỚI QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC. Tác giả: Trần Thị Thu Trâm, Đỗ Hoàng Hải. KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA NĂM 2020 KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN VÀ TÀI CHÍNH VIỆT NAM XU HƯỚNG VÀ TRIỂN VỌNG. Trang: 420-430. Năm 2020. (Jun 30 2020 2:13PM)
  
 Khen thưởng
[1] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 2862/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2020.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Quản trị quan hệ khách hàng
Ngành: Khoa học quản lý
 2020 Sinh viên  UDCK
[2]Giao tiếp Kinh doanh
Ngành: Khoa học quản lý
 2019 Sinh viên  UDCK
[3]Thương mại điện tử
Ngành: Khoa học quản lý
 2017 Sinh viên  UDCK
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn