Sử Ngọc Diệp
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,505,353

 
Mục này được 9504 lượt người xem
Họ và tên:  Sử Ngọc Diệp
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  27/02/1985
Nơi sinh: Thừa Thiên Huế
Quê quán Hải Lăng, Hải Dương, Quảng Trị
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Quản Trị Kinh Doanh Du Lịch; Tại: Trường Đại học Kinh tế Huế
Đơn vị công tác: Khoa Du lịch; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2018; Chuyên ngành: Du Lịch; Tại: Swinburne University of Technology
Dạy CN: Quản trị kinh doanh du lịch và dịch vụ.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Du Lịch - Đại Học Kinh Tế - 71 Ngũ Hành Sơn - Đà Năng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 1/2010-8/2012: Giảng viên Khoa Thương Mại - Du Lịch, Đại Học Kinh Tế, Đại Học Đà Nẵng
2/2012-7/2015: Giảng viên Khoa Du Lịch, Đại Học Kinh Tế, Đại Học Đà Nẵng
7/2015-8/2018: Nghiên cứu sinh tại Đại Học Công Nghệ Swinburne, Melbourne, Úc
8/2018 - nay: Giảng viên Khoa Du Lịch, Đại Học Kinh Tế, Đại Học Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng internet vào hoạt động marketing của khách sạn tại các tỉnh miền Trung Việt Nam . Chủ nhiệm: Đoàn Thị Hoài Thanh. Mã số: T2011-04-08. Năm: 2012. (Aug 22 2019 10:00AM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Xây dựng mô hình du lịch biển gắn với loại hình teambuilding tại Đà Nẵng . Chủ nhiệm: Sử Ngọc Diệp. Thành viên: Đoàn Thị Hoài Thanh. Mã số: Đ2010-14-12. Năm: 2011. (Aug 22 2019 9:59AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
QUỐC TẾ:
[1]Article: Turn signal use among car drivers and motorcyclists at intersection: A case study at Danang, Vietnam. Authors: Duy Quy Nguyen-Phuoc, Anh Thi Phuong Tran, Chris De Gruyter, Inhi Kim, Diep Ngoc Su. Accident Analysis & Prevention (SSCI, Q1). No: 128. Pages: 25-31. Year 2019. (Aug 22 2019 10:17AM)
[2]Article: Exploring the prevalence and factors associated with self-reported traffic crashes among app-based motorcycle taxis in Viet Nam. Authors: Duy Quy Nguyen-Phuoc, Anh Ha Nguyen, Chris De Gryuter, Diep Ngoc Su, Vinh Hoang Nguyen. Transport Policy (SSCI, Q1). No: 81. Pages: 68-71. Year 2019. (Aug 22 2019 10:20AM)
[3]Article: Understanding foodies’ motivation to travel for food. Authors: Diep Ngoc Su, Barry O'Mahony . The proceedings of 25th Asia Pacific Tourism Association Annual Conference, Danang, Vietnam. No: ISSN: 2092-5557. Pages: 428-431. Year 2019. (Aug 22 2019 10:24AM)
[4]Article: Modeling visitor satisfaction in a world heritage site: Evidence from Hoi An ancient town, Vietnam. Authors: Diep Ngoc Su, Thao Phuong Trang, Nguyen An Ngoc Nguyen, Quynh Nhu Thi Nguyen. The proceedings of 25th Asia Pacific Tourism Association Annual Conference, Danang, Vietnam. No: ISSN: 2092-5557. Pages: 335-359. Year 2019. (Aug 22 2019 10:26AM)
[5]Article: Analysis of push and pull factors in food travel motivation. Authors: Diep Ngoc Su, Lester W. Johnson, Barry O'Mahony . Current Issues in Tourism (SSCI, Q1). No: In Press. Pages: xx-xx. Year 2018. (Aug 22 2019 10:10AM)
[6]Article: An emerging tourist market: Motivating foodies to visit a food tourism destination. Authors: Diep Ngoc Su, Lester W. Johnson, Barry O'Mahony . Young, Tamara (Editor); Stolk, Paul (Editor), McGinnis, Gabrielle. CAUTHE2018: Get Smart: Paradoxes and Possibilities in Tourism, Hospitality, and Events Education and Research. Newcastle, NSW: Newcastle Business School, The University of Newcastle. No: ISBN: 9780994514127. Pages: 135-146. Year 2018. (Aug 22 2019 10:14AM)
[7]Article: Tourists' intention to visit food tourism destination: A conceptual framework. Authors: Diep Ngoc Su, Lester W. Johnson, Barry O'Mahony . S. Mohd. Radzi, M. Hanafiah, N. Sumarjan & Z. Mohi (eds), Heritage, Culture and Society: Research agenda and best practices in the hospitality and tourism industry, The CRC Press, the Netherlands. No: ISBN: 978-1-138-03276-7. Pages: 267-272. Year 2016. (Aug 22 2019 10:07AM)
  
 Sách và giáo trình
(Aug 22 2019 10:30AM)
[1]Quản Trị Sự Kiện và Lễ Hội Chủ biên: TS. Nguyễn Thị Mỹ Thanh. Đồng tác giả: TS. Sử Ngọc Diệp . Nơi XB: Nhà Xuất Bản Lao Động - Xã Hội. Năm 2015.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Phương pháp nghiên cứu khoa học
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2019 Sinh viên chương trình CLC ngành Du Lịch  Đại Học Kinh Tế - Đại Học Đà Nẵng
[2]Quản Trị Sự Kiện và Lễ Hội
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2014 Sinh viên Đại học (Sinh viên chương trình CLC) chuyên ngành Du Lịch và Sự Kiện  Đại Học Kinh Tế - Đại Học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn