Sử Ngọc Diệp
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,103,747

 
Mục này được 10613 lượt người xem
Họ và tên:  Sử Ngọc Diệp
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  27/02/1985
Nơi sinh: Thừa Thiên Huế
Quê quán Hải Lăng, Hải Dương, Quảng Trị
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Quản Trị Kinh Doanh Du Lịch; Tại: Trường Đại học Kinh tế Huế
Đơn vị công tác: Khoa Du lịch; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2018; Chuyên ngành: Du Lịch; Tại: Swinburne University of Technology
Dạy CN: Quản trị kinh doanh du lịch và dịch vụ.
Lĩnh vực NC: Hành vi khách du lịch, Hành vi giao thông, Hành vi tiêu dùng xanh, Du lịch di sản, Du lịch ẩm thực, Quản trị nguồn nhân lực du lịch
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Du Lịch - Đại Học Kinh Tế - 71 Ngũ Hành Sơn - Đà Năng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 1/2010-8/2012: Giảng viên Khoa Thương Mại - Du Lịch, Đại Học Kinh Tế, Đại Học Đà Nẵng
2/2012-7/2015: Giảng viên Khoa Du Lịch, Đại Học Kinh Tế, Đại Học Đà Nẵng
7/2015-8/2018: Nghiên cứu sinh tại Đại Học Công Nghệ Swinburne, Melbourne, Úc
8/2018 - nay: Giảng viên Khoa Du Lịch, Đại Học Kinh Tế, Đại Học Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng internet vào hoạt động marketing của khách sạn tại các tỉnh miền Trung Việt Nam . Chủ nhiệm: Đoàn Thị Hoài Thanh. Mã số: T2011-04-08. Năm: 2012. (Aug 22 2019 10:00AM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Xây dựng mô hình du lịch biển gắn với loại hình teambuilding tại Đà Nẵng . Chủ nhiệm: Sử Ngọc Diệp. Thành viên: Đoàn Thị Hoài Thanh. Mã số: Đ2010-14-12. Năm: 2011. (Aug 22 2019 9:59AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định ứng dụng Marketing trực tuyến của các DN kinh doanh lữ hành tại một số tỉnh Khu vực miền Trung. Tác giả: Sử Ngọc Diêp, Đoàn Thị Hoài Thanh. Kỷ yếu Phát triển Kinh tế - xã hội miền Trung và Tây Nguyên gắn với yêu cầu tái cơ cấu kinh tế. Trang: 123-133. Năm 2012. (Aug 31 2020 4:43PM)
[2]Tham luận: Hướng dẫn quy trình chuẩn bị cho cộng động tham gia vào du lịch bền vững ở Tây Nguyên. Tác giả: Sử Ngọc Diệp, Đoàn Thị Hoài Thanh. Kỷ yếu hội thảo Phát triển Nhanh và Bền Vững Kinh Tế- Xã hội khu vực duyên hải Miền Trung và Tây Nguyên. Trang: 337-342. Năm 2011. (Aug 31 2020 4:40PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Effects of perceived safety, involvement and perceived service quality on loyalty intention among ride‑sourcing passengers. Authors: Diep Ngoc Su, Duy Quy Nguyen-Phuoc, Lester W. Johnson. Transportation (SSCI, Q1). No: 48. Pages: 369-393. Year 2021. (Aug 24 2020 2:42PM)
[2]Article: Behavior towards shopping at retailers practicing sustainable grocery packaging: The influences of intra-personal and retailer-based contextual factor. Authors: Diep Ngoc Su, Tien Hanh Duong, My Thanh Tran Dinh, Duy Quy Nguyen - Phuoc, Lester W. Johnson. Journal of Cleaner Production (SSCI, Q1). No: 279. Pages: 123683. Year 2021. (Aug 24 2020 2:44PM)
[3]Article: Enhancing resilience in the Covid-19 crisis: lessons from human resource management practices in Vietnam. Authors: Diep Ngoc Su, Diep Luc Tra, Hanh My Thi Huynh, Hai Hong Thi Nguyen & Barry O' Mahony. Current Issues in Tourism (SSCI, Q1). No: In Press. Pages: xx-xx. Year 2021. (Mar 11 2021 10:23AM)
[4]Article: Investigating the complexity of perceived service quality and perceived safety and security in building loyalty among bus passengers in Vietnam–A PLS-SEM approach. Authors: Nguyen-Phuoc, Duy Q, Tran, Anh Thi Phuong, Van Nguyen, Tiep, Le, Phuong Thi, Su, Ngoc Diep . Transport Policy (SSCI, Q1). No: 101. Pages: 162-173. Year 2021. (Mar 11 2021 10:34AM)
[5]Article: Will foodies travel for food? Incorporating food travel motivation and destination foodscape into the theory of planned behavior. Authors: Diep Ngoc Su, Lester W. Johnson, Barry O'Mahony . Asia Pacific Journal of Tourism Research (SSCI, Q1). No: 25. Pages: 1012-1028. Year 2020. (Mar 11 2021 10:29AM)
[6]Article: Analysis of push and pull factors in food travel motivation. Authors: Diep Ngoc Su, Lester W. Johnson, Barry O'Mahony . Current Issues in Tourism (SSCI, Q1). No: 23(4). Pages: 572-568. Year 2020. (Aug 22 2019 10:10AM)
[7]Article: The effects of unhealthy lifestyle behaviours on risky riding behaviours – A study on app-based motorcycle taxi riders in Vietnam. Authors: Duy Quy Nguyen-Phuoc, Oscar Oviedo-Trespalacios, Teoron Nguyen, Diep Ngoc Su . Journal of Transport & Health (SSCI, Q1). No: 16. Pages: 10066. Year 2020. (Aug 24 2020 2:15PM)
[8]Article: The link between travel motivation and satisfaction towards a heritage destination: The role of visitor engagement, visitor experience and heritage destination image . Authors: Diep Ngoc Su, Nguyen An Ngoc Nguyen, Quynh Nhu Thi Nguyen, Thao Phuong Tran. Tourism Management Perspective (SSCI, Q1). No: 34. Pages: 100634. Year 2020. (Aug 24 2020 2:17PM)
[9]Article: Risky behaviours associated with traffic crashes among app-based motocycle taxi drivers in Vietnam. Authors: Duy Quy Nguyen- Phuoc, Chris De Gruyter, Ha Anh Nguyen, Teron Nguyen, Diep Ngoc Su. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour (SSCI, Q1). No: 70. Pages: 249-259. Year 2020. (Aug 24 2020 2:32PM)
[10]Article: Factors influencing customer's loyalty towards ride-hailing taxi services. Authors: Duy Quy Nguyen-Phuoc, Diep Ngoc Su, Kim Phuong Thi Tran, Diem Trinh Thi Le, Lester W. Johnson. Transportation Research Part A: Policy and Practices (SSCI, Q1, A*). No: 134. Pages: 96-112. Year 2020. (Aug 24 2020 2:34PM)
[11]Article: Prevalence and factors affecting turn signal neglect-related crashes among motorcyclists and car drivers – A case study of Vietnam. Authors: Duy Quy Nguyen- Phuoc, Oscar Oviedo-Trespalacios, Nhat Dinh Quang Vo, Quang Thanh Le, Diep Ngoc Su, My Xuan Cao. Transport Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour (SSCI, Q1). No: 73. Pages: 38-49. Year 2020. (Aug 24 2020 2:38PM)
[12]Article: Mobile phone use between car drivers and motorcycle riders: The effect of problematic mobile phone use, attitudes, beliefs and perceived risk. Authors: Duy Quy Nguyen-Phuoc, Oscar Oviedo-Trespalacios, Diep Ngoc Su, Chris De Gruyter, Teron Nguyen. Accident Analysis & Prevention (SSCI, Q1, A*). No: 143. Pages: 105592. Year 2020. (Aug 24 2020 2:39PM)
[13]Article: Turn signal use among motorcyclists and car drivers: The role of environmental characteristics, perceived risk, belief and lifestyle behaviours. Authors: Duy Quy Nguyen-Phuoc, Chris De Gruyter, Oscar Oviedo-Trespalacios, Diep Ngoc Su, Anh Thi Phuong Tran. Accident Analysis & Prevention (SSCI, Q1, A*). No: 144. Pages: 105611. Year 2020. (Aug 24 2020 2:40PM)
[14]Presentations: Examining the role of self-image congruence and volunteer motivation in volunteer intention of students in tourism events and festivals: The case of Danang, Vietnam. Authors: Nguyen An Ngoc Nguyen, Diep Ngoc Su. Proceedings of International conference for young researchers in Economics and Business. Pages: 218-240. Year 2019. (Aug 24 2020 2:57PM)
[15]Article: Turn signal use among car drivers and motorcyclists at intersection: A case study at Danang, Vietnam. Authors: Duy Quy Nguyen-Phuoc, Anh Thi Phuong Tran, Chris De Gruyter, Inhi Kim, Diep Ngoc Su. Accident Analysis & Prevention (SSCI, Q1, A*). No: 128. Pages: 25-31. Year 2019. (Aug 22 2019 10:17AM)
[16]Article: Exploring the prevalence and factors associated with self-reported traffic crashes among app-based motorcycle taxis in Viet Nam. Authors: Duy Quy Nguyen-Phuoc, Anh Ha Nguyen, Chris De Gryuter, Diep Ngoc Su, Vinh Hoang Nguyen. Transport Policy (SSCI, Q1). No: 81. Pages: 68-71. Year 2019. (Aug 22 2019 10:20AM)
[17]Presentations: Understanding foodies’ motivation to travel for food. Authors: Diep Ngoc Su, Barry O'Mahony . The proceedings of 25th Asia Pacific Tourism Association Annual Conference, Danang, Vietnam. Pages: 428-431. Year 2019. (Aug 22 2019 10:24AM)
[18]Presentations: Modeling visitor satisfaction in a world heritage site: Evidence from Hoi An ancient town, Vietnam. Authors: Diep Ngoc Su, Thao Phuong Trang, Nguyen An Ngoc Nguyen, Quynh Nhu Thi Nguyen. The proceedings of 25th Asia Pacific Tourism Association Annual Conference, Danang, Vietnam. Pages: 335-359. Year 2019. (Aug 22 2019 10:26AM)
[19]Presentations: An emerging tourist market: Motivating foodies to visit a food tourism destination. Authors: Diep Ngoc Su, Lester W. Johnson, Barry O'Mahony . Young, Tamara (Editor); Stolk, Paul (Editor), McGinnis, Gabrielle. CAUTHE2018: Get Smart: Paradoxes and Possibilities in Tourism, Hospitality, and Events Education and Research. Newcastle, NSW: Newcastle Business School, The University of Newcastle. Pages: 135-146. Year 2018. (Aug 22 2019 10:14AM)
  
 Sách và giáo trình
(Mar 11 2021 10:17AM)(Aug 22 2019 10:30AM)
[1]

Book chapter: Tourists' intention to visit food tourism destination: A conceptual framework in S. Mohd. Radzi, M. Hanafiah, N. Sumarjan & Z. Mohi (eds), Heritage, Culture and Society: Research agenda and best practices in the hospitality and tourism industry (ISSN: 978-1-138-03276-7)
Chủ biên: Diep Ngoc Su. Đồng tác giả: Lester W. Johnson, Barry O' Mahony. Nơi XB: The CRC Press, the Netherlands. Năm 2016.

[2]Quản Trị Sự Kiện và Lễ Hội Chủ biên: TS. Nguyễn Thị Mỹ Thanh. Đồng tác giả: TS. Sử Ngọc Diệp . Nơi XB: Nhà Xuất Bản Lao Động - Xã Hội. Năm 2015.
  
 Khen thưởng
[1] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2018-2019.
[2] Bằn khen của UBNDTP Đà Nẵng cho Cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học và công nghệ năm 2019. Năm: 2019.
[3] Chứng nhận của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo đã hướng dẫn sinh viên có đề tài đạt Giải Nhì, Giải thưởng "Sinh viên Nghiên cứu Khoa học" năm 2019. Số: 4603/QĐ-BGDĐT. Năm: 2019.
[4] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2019 -2020.
[5] Giấy khen của Giám Đốc Đại Học Đà Nẵng về hướng dẫn sinh viên đạt thành tích tiêu biểu trong hoạt động nghiên cứu khoa học. Số: 434/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2020.
[6] Chứng nhận của Thành Đoàn Thành Phố Hồ Chí Minh đã hướng dẫn thí sinh tham gia Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa Học Eureka lần thứ XXII. Năm: 2020.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Quản trị khu vực tiền sảnh
Ngành: Khác
 2020 Sinh viên Đại học, Sinh viên chất lượng cao chuyên ngành Khách sạn  Khoa Du Lịch - Đại học Kinh Tế - Đại Học Đà Nẵng
[2]Quản trị nguồn nhân lực trong du lịch
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2020 Sinh viên Đại học  Đại Học Kinh Tế - Đại Học Đà Nẵng
[3]Phương pháp nghiên cứu khoa học
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2019 Sinh viên chương trình CLC ngành Du Lịch  Đại Học Kinh Tế - Đại Học Đà Nẵng
[4]Quản Trị Sự Kiện và Lễ Hội
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2014 Sinh viên Đại học (Sinh viên chương trình CLC) chuyên ngành Du Lịch và Sự Kiện  Đại Học Kinh Tế - Đại Học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn