Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 34,680,635

 Nghiên cứu về chiến lược thiết kế thụ động tại nhà cổ Hội An, Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lưu Thiên Hương, Đinh Nam Đức
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons open free printable coupons
; Số: 11(96)2015;Từ->đến trang: 89-93;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn