Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,187,755

 Nghiên cứu về chiến lược thiết kế thụ động tại nhà cổ Hội An, Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lưu Thiên Hương, Đinh Nam Đức
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng; Số: 11(96).2015;Từ->đến trang: 89-93;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Các hiện tượng toàn cầu về biến đổi khí hậu và sự nóng lên của trái đất có tác động lớn đến thiên nhiên, động vật và đời sống con người. Tìm kiếm sự thích nghi và giải pháp phù hợp cho vấn đề này ngày càng cấp bách. Kiến trúc nhà cổ được biết đến như một ví dụ điển hình của thiết kế tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường. Mục tiêu chính của nghiên cứu này là đánh giá các chiến lược đáp ứng khí hậu của thiết kế các nhà cổ tại Khu phố cổ Hội An, Việt Nam trên khía cạnh vật lý kiến trúc. Ngoài ra, nghiên cứu cũng chỉ rõ các ưu nhược điểm của thiết kế trong các nhà cổ này. Hai phương pháp chính được sử dụng bao gồm Khảo sát tại chỗ và Mô tả và hình ảnh hóa. Kết quả của nghiên cứu có thể làm tăng sự hiểu biết về các giải pháp thiết kế thụ động trong nhà cổ ở Hội An cũng như việc áp dụng các giải pháp này vào nhà ở hiện đại trong cùng điều kiện khí hậu.
ABSTRACT
The worldwide phenomenon of climate change and global warming has high impacts on nature, animals and human life. Finding appropriate adaptations and solutions are increasingly urgent. Vernacular architecture is well known as a typical example of energy saving and environmental friendly design. The principal purpose of this study is to investigate the underlying climate responsive strategies of vernacular housing design in terms of architecture physics. Moreover, the research also clarifies advantages and disadvantages of these designs. The two main research methods are In-situ survey and describing and visualizing. The result of this research can increase our understanding of passive design methods in Hoi An vernacular houses and the application of these methods into modern housing designs in similar climate conditions.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn