Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,204,368

 Quy hoạch đô thị của thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn đầu của thời kì Pháp thuộc (1888 - 1919)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Dinh Nam Duc, En-Yu Huang, Luu Thien Huong
Nơi đăng: Agenda Tomorrow - The 8th International Conference on Planning and Design (ICPD 2015); Số: 8th;Từ->đến trang: 71;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
Da Nang, the biggest city in Central Vietnam, had its continual transformations since the land was ceded to Vietnam at the beginning of 14th century. The history of Da Nang associates with the spreading of Vietnamese’s national territory and the war against Northern and Western invaders. As Da Nang City located as a transitional point in Indochina and Southeast Asia in general, this attracted the attention of French colonists to invaded Vietnam through this city. Within nearly a century of domination, urban planning of French in Da Nang City happened during three periods in proportions to the two French colonial exploitation periods in Indochina (1888-1919 and 1920-1939) and the last period of French rule in Vietnam (1940-1954). The aim of this study is to clarify urbanism of Da Nang City during the first French Colonial Period (1888-1919); focusing on political, economic and social aspects. Some studies from scholars in urban planning and case studies from other colonial cities in Vietnam will be used as references. The result of this research can contribute to the system of studies about the urban planning of French Indochina in general. Moreover, this study can be a reference to researchers who interested in colonial urbanism.
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn