Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,187,855

 Một số giải pháp đề xuất cho việc sử dụng quỹ đất tại khu vực nhà ga đường sắt Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đinh Nam Đức, Lưu Thiên Hương
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng; Số: 11(120).2017;Từ->đến trang: 6-11;Năm: 2017
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Theo định hướng phát triển không gian đô thị của Thành phố Đà Nẵng, với việc di dời nhà ga đường sắt ra khỏi khu vực trung tâm, không gian thuộc phạm vi nghiên cứu là một khoảng không gian quý giá để có thể tạo nên một khu vực chung phục vụ cộng đồng theo tiêu chí xanh và thân thiện, nhằm kết nối cư dân sống ở khu trung tâm đô thị. Nghiên cứu này nhằm đề xuất phương án quy hoạch sử dụng đất tại khu vực nhà ga đường sắt hiện tại, với trọng tâm hình thành nên công viên đường sắt Đà Nẵng, trong đó hướng đến hai mục đích chính: nâng cao chất lượng môi trường sống cho cư dân thành phố và lưu giữ những kỉ niệm về một công trình đã gắn liền với sự phát triển của đô thị Đà Nẵng.
ABSTRACT
According to the oriented urban space development of Da Nang City, especially the relocation of the current railway station out of the central area, the land within the research boundary is a valuable space to create a public area for the whole community, towards the criteria of a green space and a friendly environment, in order to connect residents living in urban centers. This study aims to propose a land-use planning at the existing railway station, with the focus on the formation of Da Nang Railway Park, leading two vital purposes: improving the living environment for urban residents and keeping memories of a building associated with the development of Da Nang urban.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn