Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 34,680,604

 Khảo sát hiện trạng và đề xuất giải pháp cải tạo kiến trúc cảnh quan Công viên 29/3 Thành phố Đà Nẵng
viagra coupon copay cards for prescription drugs free discount prescription card
Chủ nhiệm:  Đinh Nam Đức; Thành viên:  Đinh Nam Đức, Lưu Thiên Hương
Số: T2012-06-19 ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật
Đề tài đi sâu nghiên cứu các cơ sở khoa học mang tính thực tiễn cho việc cải tạo kiến trúc cảnh quan Công viên 29/3 thành phố Đà Nẵng. Từ đó, đề xuất giải pháp thiết kế kiến trúc cảnh quan cho Công viên.
Giới hạn nghiên cứu về không gian: Công viên 29/3 thành phố Đà Nẵng.
Giới hạn nghiên cứu về thời gian: Nghiên cứu cho giai đoạn 2012 - 2030.
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn