Đỗ Lê Hưng Toàn
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 66,077,854

 
Mục này được 20099 lượt người xem
Họ và tên:  Đỗ Lê Hưng Toàn
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  01/01/1988
Nơi sinh: Điện Phương, Điện Bàn, Quảng Nam
Quê quán Điện Phương, Điện Bàn, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Cơ khí chế tạo máy; Tại: Đại học Bách Khoa - Đại Học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Cơ khí; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2017; Chuyên ngành: Cơ khí; Tại: Yuan Ze University
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Trung
Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Chế tạo máy, Khoa Cơ khí, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Các bài báo, báo cáo khoa học
QUỐC TẾ:
[1]Article: Effects of Pulsed Unipolar and Bipolar Current Regimes on the Characteristics of Micro-Arc Oxidation Coating on LZ91 Magnesium-Lithium Alloy. Authors: S.J. Lee, L.H.T. Do*, J.L. Lee, C.H. Chen, H.C. Peng. International Journal of electrochemical science. No: 13. Pages: 2705-2717. Year 2018. (Oct 4 2018 9:09AM)
[2]Presentations: Influences of negative duty cycle on the characteristics of micro-arc oxidation coated magnesium-lithium alloy. Authors: S.J. Lee, L.H.T Do, H.C. Peng, M.H. Chen. Anodize it ! 2017 Conference (France). Pages: 55. Year 2017. (Oct 4 2018 9:15AM)
[3]Article: Process Design of Micro-Arc Oxidation Coatings Based on Magnesium Lithium Alloy and Their Characteristics. Authors: S.J. Lee, L.H.T Do*, J.L. Lee, H.C. Peng. International Journal of electrochemical science. No: 12. Pages: 11256-11270. Year 2017. (Oct 4 2018 9:08AM)
[4]Article: Performance Improvement of Phosphate Coating on Carbon Steel by Cathodic Electrochemical Method. Authors: S.J. Lee, L.H.T Do*, Y.H. Chen, H.C. Peng,. International Journal of electrochemical science. No: 11. Pages: 2306-2316. Year 2016. (Oct 4 2018 9:05AM)
[5]Article: Effects of Copper Additive on Micro-Arc Oxidation Coating of LZ91 Magnesium-Lithium Alloy. Authors: S.J. Lee, L.H.T Do*. Surface & Coatings Technology. No: 307. Pages: 781-789. Year 2016. (Oct 4 2018 9:06AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn