Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Phan Phú Quý
Đề tài: Biện pháp quản lý hoạt động tự kiểm định chất lượng dạy nghề của Trường Trung cấp nghề Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng

 2016

 2017

[2]Bùi Long Ẩn
Đề tài: Biện pháp quản lý công tác phối hợp với bệnh viện trong đào tạo của Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng

 2016

 2017

[3]Nguyễn Thị Thu Lệ
Đề tài: Biện pháp quản lý chất lượng đào tạo nghề  Điện công nghiệp tại Trường Trung cấp Xây dựng Miền Trung

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

[4]Nguyễn Thị Nữ Hạnh
Đề tài: Biện pháp quản lý các hoạt động phong trào của học sinh THPT trên địa bàn thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn