Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Anh Văn chuyên ngành cơ khí
Ngành: Cơ khí chế tạo
 2014 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
[2]Quản lý các dự án giáo dục
Ngành: Khoa học giáo dục
 2014 Học viên cao học  Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[3]Kỹ thuật Cơ khí
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1985 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
[4]Công nghệ kim loại
Ngành: Cơ khí chế tạo
 1982 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn