Đinh Nguyễn Khánh Phương
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,541,950

 
Mục này được 287 lượt người xem
Họ và tên:  Đinh Nguyễn Khánh Phương
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  12/11/1986
Nơi sinh: Di Linh, Lâm Đồng
Quê quán Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Quản trị kinh doanh; Tại:
Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử; Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
Học vị: Đại học; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Lĩnh vực NC: 
Điện thoại: ; Mobile: 0905288186
Email: dnkhanhphuong@gmail.com
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Big Data và Ứng dụng trong lĩnh vực Marketing. Tác giả: Đinh Nguyễn Khánh Phương. Kỷ yếu Khoa học Khoa. Số: 01. Trang: 62-67. Năm 2016. (Jun 28 2016 4:39PM)
[2]Bài báo: Các công cụ thay thế Kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp khởi nghiệp. Tác giả: Đinh Nguyễn Khánh Phương. Kỷ yếu Khoa học Khoa. Số: 01. Trang: 72-77. Năm 2016. (Jun 28 2016 4:43PM)
[3]Bài báo: Hệ thống Hoạch định tài nguyên doanh nghiệp. Tác giả: Đinh Nguyễn Khánh Phương. Kỷ yếu Khoa học Khoa. Số: 01. Trang: 67-72. Năm 2016. (Jun 28 2016 4:41PM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Quan hệ Công chúng
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2016 SV CĐ CNTT  CĐ CNTT
[2]Tổ chức Sự kiện và Lễ hội
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2016 SV CĐ CNTT  CĐ CNTT
[3]Quản trị học
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2013 Sinh viên Khoa HTTTKT, Trường Cao đẳng CNTT  Trường Cao đẳng CNTT
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn