Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,838,765

 Vận dụng kế toán quốc tế số 19 – lợi ích nhân viên về ghi nhận kế toán đối với lương hưu trong điều kiện thực tế ở Việt Nam
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đoàn Nguyễn Trang Phương
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp chí Kế Toán và Kiểm Toán, số 1+2 năm 2013; Số: số 1+2;Từ->đến trang: 37-41;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kế toán; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn