Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,800,875

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Làm rõ một số vấn đề cơ bản liên quan đến qui trình xác định giá trị hợp lý. Tác giả: Đoàn Nguyễn Trang Phương. “Kế toán, kiểm toán trong tiến trình cải cách và hội nhập” tổ chức tại trường Đại Học Kinh Tế vào tháng 8/2014
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 1. Trang: 376-388. Năm 2014.
(May 5 2015 9:55AM)
[2]Bài báo: Khung chất lượng kiểm toán và các chỉ tiêu đánh giá chất lượng kiểm toán. Tác giả: Đoàn Nguyễn Trang Phương. Kế toán, kiểm toán trong tiến trình cải cách và hội nhập” tổ chức tại trường Đại Học Kinh Tế vào tháng 8/2014
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 1. Trang: 448-453. Năm 2014.
(May 5 2015 9:57AM)
[3]Bài báo: Vận dụng kế toán quốc tế số 19 – lợi ích nhân viên về ghi nhận kế toán đối với lương hưu trong điều kiện thực tế ở Việt Nam. Tác giả: Đoàn Nguyễn Trang Phương
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Kế Toán và Kiểm Toán, số 1+2 năm 2013. Số: số 1+2. Trang: 37-41. Năm 2013. (May 5 2015 9:53AM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tác giả: Đoàn Nguyễn Trang Phương. Hội thảo khoa học tại khoa Kế Toán, trường Đại Học Kinh Tế tháng 4/2011. Số: Tháng 4 năm 2011. Trang: 10-15. Năm 2011. (May 5 2015 9:49AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn