Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,800,393

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kiểm toán tài chính
Ngành: Kế toán
 2011 Sinh viên năm 3
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 Đại học kinh tế
[2]Kế toán tài chính
Ngành: Kế toán
 2010 Sinh viên năm 2 & năm 3
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
 trường Đại học Kinh tế
[3]Kiểm toán căn bản
Ngành: Kế toán
 2010 SV năm 3  Đại học Kinh tế
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn