Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu sử dụng phương pháp vi sinh vật để xác định kháng sinh tồn dư trong thực phẩm
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Đoàn Thị VânThs. Nguyễn Thị Lan PhươngTS. Nguyễn Đắc Trường
Nơi đăng: TẠP CHÍ KHOA HỌC & GIÁO DỤC , TRƯỜNG ĐHSP,ĐHĐN; Số: 13(04).2014;Từ->đến trang: 38-43;Năm: 2014
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Việc lạm dụng thuốc kháng sinh trong chăn nuôi, bảo quản thực phẩm dẫn đến sự tồn dư kháng sinh trong nhiều sản phẩm trứng, sữa, thịt, cá và các cơ quan nội tạng, điều này không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng thực phẩm mà còn là mối nguy hại đối với sức khỏe con người. Trong nghiên cứu này, chúng tôi nuôi cấy 4 chủng vi sinh vật: Micrococcus lutea ATCC 9341, Bacillus cereus ATCC 11778, Bacillus subtilis L2 và Bacillus stearоthermophilus trên 9 loại môi trường khác nhau nhằm đánh giá ảnh hưởng của các loại thuốc kháng sinh thường lạm dụng trong thực phẩm (tetracycline, benzylpenicillin, streptomycin, grisin, bacitracin) đến khả năng sinh trưởng của những vi khuẩn này. Kết quả cho thấy, cả 4 chủng vi sinh vật đều bị ức chế sinh trưởng hoặc bị tiêu diệt trong môi trường có chứa kháng sinh, trong đó 2 chủng vi khuẩn Bacillus subtilis L2 trên môi trường với рН 8,0 và Bacillus stearоthermophilus trên môi trường Kundrat được xem là mẫn cảm nhất đối với sự có mặt của các thuốc kháng sinh nghiên cứu.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
ABSTRACT
The abuse of antibiotics in breeding and in food preservation can lead to the existence of residual antibiotics in many products such as egg, milk, meat, fish and in the viscera that not only affect negatively the quality of the product, but also threaten human health. In this research, we inoculated four microorganism strains: Micrococcus Luteus ATCC 9341, Bacillus cereus ATCC 11778, Bacillus subtilis L2 and Bacillus stearоthermophilus on 9 different culture media to assess the effect of common-abused antibiotics for food (tetracycline, benzylpenicillin, streptomycin, grisin, bacitracin) on the growth ability of such bacteria. The result showed that all objective bacteria were inhibited or killed on the antibiotic-containing media. Among them, Bacillus subtilis L2 cultured on the media at pH 8,0 and Bacillus stearоthermophilus cultured on the media Kundrat are two most sensitive strains to such antibiotics.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn