Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 53,157,242

SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Phương pháp bảo quản thịt đông lạnh bằng cách sử dụng chất tách polyphenol chè xanh Việt Nam

 Khoa học

 2014

 RU 2503284C1

 LB Nga

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn