Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,072,622

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: ỨNG DỤNG CHỈ THỊ PHÂN TỬ TRONG CHUYỂN GEN KHÁNG BỆNH SƯNG RỄ CRRA5 VÀO CÂY BẮP CẢI (BRASSICA OLERACEA VAR. CAPITATA L.) . Tác giả: Nguyễn Minh Lý, Trần Quang Dần, Đoàn Thị Vân, S.G. Monakhos, G.F. Monakhos. Hội thảo Sinh học toàn quốc lần thứ II. Số: 2. Trang: 1111-1117. Năm 2016. (Dec 20 2016 11:01PM)
[2]Bài báo: ỨNG DỤNG VI SINH VẬT XÁC ĐỊNH TETRACYCLINE TỒN DƯ TRONG THỊT GIA CẦM. Tác giả: Đoàn Thị Vân. Hội thảo Khoa học Sinh viên và cán bộ trẻ các trường Sư phạm toàn quốc 2016. Số: 2016. Trang: 933-940. Năm 2016. (Dec 20 2016 11:06PM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu sử dụng phương pháp vi sinh vật để xác định kháng sinh tồn dư trong thực phẩm. Tác giả: TS. Đoàn Thị VânThs. Nguyễn Thị Lan PhươngTS. Nguyễn Đắc Trường. TẠP CHÍ KHOA HỌC & GIÁO DỤC , TRƯỜNG ĐHSP,ĐHĐN. Số: 13(04).2014. Trang: 38-43. Năm 2014. (Oct 12 2015 9:11AM)
[4]Bài báo: Ảnh hưởng chất tách từ thực vật lên các thông số chất lượng của thịt gia cầm đông lạnh. Tác giả: Doan Thi Van, Iu. V. Bukhteeva . Tạp chí: Hệ thống sống và an toàn sinh học cho loài người. MGYPP. Số: MGYPP/2012. Trang: 19-20. Năm 2012. (Oct 15 2019 9:54AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Isolation of Bacillus licheniformis TT01 to apply it in Compost Production from Quail Manure. Authors: Đoàn Thị Vân, Võ Châu Tuấn, Lê Vũ Khánh Trang. Tạp chí Công nghệ sinh học, Liên Bang Nga. No: Tom 34, số 3. Pages: 53-58. Year 2018. (Sep 17 2019 9:42AM)
[2]Article: Effect of plant extracts on the quality and safety of refrigerated minced meatrefrigerated semis. Authors: Doan Thi Van. Биотехнология. No: 7. Pages: 48-50. Year 2013. (Nov 21 2014 4:06PM)
[3]Article: Stabilization of quality semi finished meat with cold storage. Authors: Doan Thi Van. Мясная индустрия. No: 8. Pages: 49-53. Year 2013. (Nov 21 2014 4:09PM)
[4]Article: Plant extracts and quality refrigerated semis poultry meat. Authors: Doan Thi Van, Bukhteeva Ju.M., Bataeva D.C.
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Мясная индустрия. No: 1. Pages: 59-62. Year 2013. (Nov 21 2014 4:03PM)
[5]Article: The antibacterial properties of the extract of Vietnamese green tea on the Yersinia enterocolitica 4a. Authors: Doan Thi Van
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Спудник. No: 4. Pages: 82. Year 2012. (Nov 21 2014 3:55PM)
[6]Article: Effect of botanical extracts on the sustainability of meat properties when frozen. Authors: Doan Thi Van, Iu. V. Bukhteeva . Tạp chí: Kĩ thuật và các sản phẩm, thực phẩm chức năng, Liên Bang Nga. No: MGYPP/2012. Pages: 71-73. Year 2012. (Oct 15 2019 9:42AM)
[7]Article: Vietnamese green tea extract and the quality of minced meat. Authors: Doan Thi Van, Bukhteeva Ju.M.. Мясная индустрия. No: 10. Pages: 43-46. Year 2012. (Nov 21 2014 3:51PM)
[8]Article: Studying of influence of green tea extract Vietnam on microorganisms that cause spoilage of refrigerated meat semifinished. Authors: Doan Thi Van
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Москва
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. No: 14/2011. Pages: 50-53. Year 2011.
(Nov 21 2014 3:35PM)
[9]Article: Effect of extract of Vietnamese green tea on the properties of chilled minced meat. Authors: Doan Thi Van. Москва. No: 9/2011. Pages: 15-16. Year 2011. (Nov 21 2014 3:38PM)
[10]Article: Antibacterial effects of green tea extract оf Vietnam. Authors: Doan Thi Van
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Современная наука
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. No: 5/2011. Pages: 103-105. Year 2011.
(Nov 21 2014 3:49PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn