Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,973,646

 ỨNG DỤNG VI SINH VẬT XÁC ĐỊNH TETRACYCLINE TỒN DƯ TRONG THỊT GIA CẦM
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đoàn Thị Vân
Nơi đăng: Hội thảo Khoa học Sinh viên và cán bộ trẻ các trường Sư phạm toàn quốc 2016; Số: 2016;Từ->đến trang: 933-940;Năm: 2016
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn