Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,828,912

 Ảnh hưởng của các chất tách từ thực vật lên sự bền vững các tính chất của thịt khi bảo quản đông lạnh
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Doan Thi Van, Iu. V. Bukhteeva
Nơi đăng: Tạp chí: Kĩ thuật và các sản phẩm, thực phẩm chức năng, Liên Bang Nga; Số: MGYPP/2012;Từ->đến trang: 71-73;Năm: 2012
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn