Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,147,488

 Nghiên cứu ứng dụng curcumin trong phối màu thực phẩm
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đào Hùng Cường, Nguyễn Đình Anh, Đỗ Thị Thuý Vân
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí Hóa học và ứng dụng, Hội hóa học Việt Nam
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
; Số: 7(79).2008;Từ->đến trang: 150-156;Năm: 2008
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn