Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,147,461

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: PHÂN LẬP XANTHONES VÀ NGHIÊN CỨU HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA a-MANGOSTIN TỪ VỎ QUẢ MĂNG CỤT (GARCINIA MANGOSTANA L.). Tác giả: Đỗ Thị Thuý Vân, Trần Thị Diệu My. Kỷ yếu Hội nghị khoa học Đại học Đà Nẵng lần thứ V. Số: 2. Trang: 403-406. Năm 2012. (Dec 22 2012 5:31PM)
[2]Bài báo: NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN LẬP XANTHONES TỪ VỎ QUẢ MĂNG CỤT (GARCINIA MANGOSTANA L.). Tác giả: Đỗ Thị Thuý Vân, Trần Thị Diệu My. Kỷ yếu Hội nghị khoa học Đại học Đà Nẵng lần thứ V. Số: 2. Trang: 339-402. Năm 2012. (Dec 22 2012 4:32PM)
[3]Bài báo: NGHIÊN CỨU CHIẾT TÁCH VÀ XÁC ĐỊNH XANTHONES TỪ VỎ QUẢ MĂNG CỤT (GARCINIA MANGOSTANA L.). Tác giả: Đào Hùng Cường, Đỗ Thị Thuý Vân
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí đại học Đà Nẵng. Số: 5(40).2010. Trang: 167-173. Năm 2010. (Nov 1 2012 10:10AM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu ứng dụng curcumin trong phối màu thực phẩm . Tác giả: Đào Hùng Cường, Nguyễn Đình Anh, Đỗ Thị Thuý Vân
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Hóa học và ứng dụng, Hội hóa học Việt Nam
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Số: 7(79).2008. Trang: 150-156. Năm 2008.
(Nov 1 2012 9:36AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn