Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,147,122

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Hóa dược 1,3
Ngành: Hoá học
 2010 Sinh viên ngành Hóa Dược
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
 Trường Đại học Sư phạm
[2]Hợp chất màu hữu cơ
Ngành: Hoá học
 2010 Sinh viên ngành hóa học  Trường Đại học Sư phạm
[3]Các quá trình cơ bản tổng hợp hữu cơ, hóa dược
Ngành: Hoá học
 2009 Sinh viên ngành Hóa, Hóa Dược  Trường Đại học Sư Phạm
[4]Hóa hữu cơ 1
Ngành: Hoá học
 2009 Sinh viên chuyên ngành Hóa  Trường Đại học Sư phạm
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn