Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,147,647

 NGHIÊN CỨU CHIẾT TÁCH VÀ XÁC ĐỊNH XANTHONES TỪ VỎ QUẢ MĂNG CỤT (GARCINIA MANGOSTANA L.)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đào Hùng Cường, Đỗ Thị Thuý Vân
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Nơi đăng: Tạp chí đại học Đà Nẵng; Số: 5(40).2010;Từ->đến trang: 167-173;Năm: 2010
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong báo cáo này chúng tôi thông báo sự nghiên cứu chiết tách và xác định xanthones từ vỏ quả măng cụt bằng phương pháp chưng ninh và chiết soxhlet. Khảo sát điều kiện chiết và các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chiết xanthones để tìm ra phương pháp chiết tối ưu. Cấu trúc xanthones được xác định qua phân tích dữ liệu phổ LC-MS và phổ IR. Xanthone có các tác dụng dược lý rất ưu việt là diệt được các vi khuẩn như: tụ cầu vàng kháng penicillin hoặc methicillin, liên cầu khuẩn; tăng cường sinh lực; giảm cân; giảm và ngăn ngừa đau nhức; ngăn ngừa bệnh tim mạch; chống các phần tử gây lão hóa; giảm huyết áp; cải tiến tình trạng bao tử; cải tiến đường tiểu tiện; chống và ngăn ngừa bệnh ung thư;...Trong công nghệ thực phẩm thì xanthones là một dưỡng chất thực vật đa năng.
ABSTRACT
In this article, we report the study extraction and determination of xanthones from the mangosteen fruit by the method of boil for a long time distillation and soxhlet extraction. Survey extraction conditions and other factors affecting the process of extracting xanthones to find the optimal extraction method. Structure xanthones identified through data analysis LC-MS spectrum and IR spectrum. Xanthones are known to exhibit antibacterial, antifungal and antitumor-promotion, increased energy; weight loss; reduce and prevent pain; prevent cardiovascular disease; anti-aging elements causing reduced blood pressure; stomach condition improved; improve access urination combat and prevent cancer; ... The food technology xanthones are a versatile plant nutrients.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn