Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,147,451

 NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN LẬP XANTHONES TỪ VỎ QUẢ MĂNG CỤT (GARCINIA MANGOSTANA L.)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả:  Đỗ Thị Thuý Vân, Trần Thị Diệu My
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội nghị khoa học Đại học Đà Nẵng lần thứ V; Số: 2;Từ->đến trang: 339-402;Năm: 2012
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo này trình bày kết quả xác định và phân lập xanthones từ vỏ quả măng cụt bằng phương pháp chiết soxhlet. Cấu trúc xanthones được xác định qua phân tích dữ liệu phổ LC-MS và phổ IR. Bằng phương pháp sắc ký cột trên silicagel, sắc ký bản mỏng kết hợp với các phương pháp đo phổ khối lượng MS, phổ cộng hưởng từ hạt nhân NMR, chúng tôi đã phân lập và xác định được cấu trúc của a-mangostin từ vỏ quả măng cụt. a-mangostin có các tác dụng dược lý rất ưu việt là diệt được các vi khuẩn như: tụ cầu vàng kháng penicillin hoặc methicillin, liên cầu khuẩn; tăng cường sinh lực; giảm cân; giảm và ngăn ngừa đau nhức; ngăn ngừa bệnh tim mạch; chống các phần tử gây lão hóa; giảm huyết áp; cải tiến tình trạng bao tử; cải tiến đường tiểu tiện; chống và ngăn ngừa bệnh ung thư;...Trong công nghệ thực phẩm thì xanthones là một dưỡng chất thực vật đa năng.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
ABSTRACT
This article presents the results of xanthones determination and isolation from the mangosteen fruit by soxhlet extraction. Xanthones structure is determinated by LC-MS and IR spectrum data analysis. With column chromatograph method on silica gel, thin layer chromatograph method and MS, NMR spectrum data analysis, we have isolated and determined structure of a-mangosteen from mangosteen fruit. a-mangosteen are known to exhibit antibacterial, antifungal and antitumor-promotion, increased energy; weight loss; reduce and prevent pain; prevent cardiovascular disease; anti-aging elements causing reduced blood pressure; stomach condition improved; improve access urination combat and prevent cancer; ... The food technology xanthones are a versatile plant nutrients.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn