Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,147,704

 Nghiên cứu công nghệ chiết tách, xác định thành phần các hợp chất ancaloit trong quả cau Quảng Nam
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
coupons for prescriptions mba-institutes.com coupons for cialis 2016
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
Chủ nhiệm:  GS.TS.Đào Hùng Cường; Thành viên:  ThS. Phan Thảo Thơ ThS. Đỗ Thị Thúy Vân
Số: Đ2011-03-02 ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Khoa học
- Chọn, xử lý mẫu nguyên liệu: + Hạt của quả cau chín và cau xanh + Lấy phần hạt ở trong, phơi khô, sấy, nghiền thành bột. - Nghiên cứu thăm dò sự có mặt của các ancaloit trong hạt cau. - Nghiên cứu quy trình chiết tách ancaloit và các yếu tố ảnh hưởng. - Nghiên cứu xác định thành phần và cấu tạo của các ancaloit trong hạt cau. - Thử họat tính sinh học của dịch chiết ancaloit trong CHCl3.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn