Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,531,955

 Biểu hiện và tinh sạch protein vỏ của virus gân mạng lưới (PVY) ở khoai tây
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đoàn Thị Hoài Nam; Lê Văn Sơn; Lê Trần Bình, Chu Hoàng Hà
Nơi đăng: Hội nghị Khoa học toàn quốc lần thứ IV Hóa Sinh và Sinh học Phân tử phục vụ Nông, Sinh, Y học và Công nghệ Thực phẩm
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
; Số: 4;Từ->đến trang: 739-742;Năm: 2008
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn