Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,531,084

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Sinh hóa miễn dịch
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2014 Sinh viên năm thứ 4  Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
[2]Ký sinh trùng Y dược
Ngành: Y học
 2014 Sinh viên năm 2 khoa Y dược  Khoa Y dược - Đại học Đà Nẵng
[3]Vi sinh và Công nghệ vi sinh vật
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2014 Sinh viên năm 3 khoa Môi trường  Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
[4]Công nghệ Sinh học trồng trọt
Ngành: Khác
 2009 Sinh viên năm thứ 4
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
 Khoa Hóa, Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
[5]Công nghệ Sinh học Bảo vệ môi trường
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2009 Sinh viên năm thứ 4  Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn