Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,531,979

 Nghiên cứu ứng dụng enzym tách chiết và sản xuất dầu mực từ phụ phẩm mực của các nhà máy chế biến thủy sản.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
manufacturer coupons for prescription drugs modelosguayaquil.com viagra online coupon
Chủ nhiệm:  Đặng Đức Long
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
; Thành viên:  
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Số: 02.13/CNSHCB ; Năm hoàn thành: 2015; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn